Waar ieder kind opgroeit met gelijke kansen

Inschrijven

 

Uw opvangvraag kan ENKEL via www.kinderopvanginbrussel.be geregistreerd worden, zodat u slechts één keer uw opvangvraag hoeft te stellen.

 Voor een overzicht van alle Nederlandstalige kinderdagverblijven in Brussel verwijzen we naar:

- www.opgroeieninbrussel.be

- www.kindengezin.be

Bij het toewijzen van een plaats moet voorrang gegeven worden aan bepaalde maatschappelijke groepen.

Voorrang geven betekent:

dat de organisator bij keuze tussen meerdere opvangvragen eerst moet ingaan op de vraag die behoort tot de wettelijke voorrangsgroep:

  • Voorrang aan de kinderen uit kwetsbare gezinnen  (20%)
  • Voorrang aan werkgerelateerde opvangvragen
  • Voorrang aan Nederlandstalige gezinnen (maximum 55% en minimum één kind).
m d w d v z z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
X